Fundacja

O fundacji

Fundacja Marka Sokołowskiego - Sokoły Podbeskidzia

Fundacja powstała, aby upowszechniać i promować kulturę fizyczną. Uważamy, że sport to nie tylko wysiłek, umiejętności czy smak wygranej, ale to element naszej kultury i niezwykłe społeczności, które tworzą się przy tym. Pragniemy  wspierać i promować Kluby Sportowe, w szczególności w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej. Pragniemy, aby obiekty sportowe były przystosowane również dla osób z niepełnosprawnościami. Dostrzegamy potencjał w wielu młodych sportowcach, ale dostrzegamy również ich problemy. Z myślą o Nich powstała Fundacja Marka Sokołowskiego – Sokoły Podbeskidzia. 

Formy realizacji celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. Głównymi formami realizacji celów Fundacji są:
 
 • Budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno – sportowej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej klubom, organizacjom sportowym, sportowcom, zawodnikom.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w szczególności w zakresie sportu i rekreacji.
 • Promocja młodych zawodników, scauting; fundowanie stypendiów.
 • Prowadzenie działalności marketingowej, szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników.
 • Nabywanie rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno – sportowej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej klubom, organizacjom sportowym, sportowcom, zawodnikom.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w szczególności w zakresie sportu i rekreacji.
 • Branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne;
 • Szkolenia trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje;
 • Dofinansowanie zakupów urządzeń laboratoriów, niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, materiałów medycznych i leków,
 • Wspieranie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia, a także organizacji polskich i polonijnych działających za granicą w formie stypendiów, dofinansowania kosztów nauki, szkoleń, pobytów i obozów w Polsce.